Bærekraft

Vi er drevet av et ønske om ikke bare å produsere innhold, men også å kommunisere verdier til omverden. Våre filmer skal utfordre, inspirere og engasjere mennesker og bedrifter til å ta bærekraftige beslutninger.


Utfordre, inspirere, engasjere

Filmene våre når ut til millioner av mennesker og rekkevidden gir oss mulighet til å påvirke positivt. Vi er opptatt av å produsere innhold som fremmer positive assosiasjoner og etterlater et varig inntrykk hos mottakerne.


Miljøbevisst Produksjon

I tråd med vårt engasjement for bærekraft, opererer Ellevill Produksjon AS i henhold til Miljøfyrtårns standarder. Vi forstår at vår virksomhet har en innvirkning på miljøet, og vi tar aktive valg for å minimere fotavtrykket gjennom miljøvennlige praksiser og ansvarlig ressursbruk. 


Fremtidens Virksomhet

Vi mener at fremtidens suksessrike bedrifter evner å kombinere lønnsomhet med bærekraft. Ved å integrere sosialt ansvar, miljøengasjement og bærekraft i vår drift posisjonerer vi oss som en foregangsbedrift i bransjen. Gjennom kreativitet og og miljøengasjement skal vi skape en bærekraftig fremtid både for selskapet - og for verden.