Employer Branding

EY via Spoon Agency:
Formål

Spoon baserte sin bestilling på spørreundersøkelse gjort på vegne av EY. Undersøkelsene avdekket at tema som var viktige for kandidatene man skulle treffe i rekrutteringskampanjen “We Are Problem Solvers” var balansen mellom jobb og privatliv, samt relasjonen til sine ledere. Oppgaven til filmen ble derfor å fremheve dette i filmen - fordi dette beviselig var det viktigste for kandidatene.

Prosess

Ellevill avholdt en brief møte sammen med kreativ leder i Spoon. Videre foretok Ellevill pre-intervjuer med de som skulle filmes, før det hele ble samstemt i treatment og manus. Filmen ble produsert over to opptaksdager.

Løsning

Resultatet ble en portrettfilm som skildrer personen Ingrid både profesjonelt og privat. Vi blir også kjent med hennes leder og måten EY utvikler talenter på. Filmen spres over hele skandinavia og inngår i en serie filmer i kampanjen “Problem Solvers”.

Kunde

EY via Spoon Agency:

Sjanger

Employer Branding

Når

2021

Lokasjon

Oslo

Kontakt

Kontakt vår regissør Markus Odland for mer informasjon

No items found.